انبار آسیا

پیشنهاد فروش شماره 2638 از هلند

تاجر سنگ های قیمتی

فروشنده هلندی صادرکننده به عربستان

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
عربستانعربستان
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
سنگ های قیمتیسنگ های قیمتیعقیقعقیقکهرباکهرباالماسالماسزمردزمردلاجوردلاجوردیاقوتیاقوتلعللعلفیروزهفیروزهیشمیشمتوپازتوپازچاروئیتچاروئیتکریزوکلکریزوکلمرواریدمرواریدشهاب سنگشهاب سنگ
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
فارسی
راه های تماس:
تماس تلفنیپیامکواتس‌اپ
ایمیل:
شماره تماس:
9117973933
این پیشنهاد 14 ماه قبل، به زبان فارسی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.