انبار آسیا

لؤلؤ

تاجر کالا

خریدار مراکشی وارد کننده از خاورمیانه و غرب آسیا

لؤلؤ

هشام من المغرب

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
ارمنستانارمنستانآذربایجانآذربایجانگرجستانگرجستانافغانستانافغانستانپاکستانپاکستانترکیهترکیهعراقعراقسوریهسوریهلبنانلبناناسرائیلاسرائیلمصرمصرعربستانعربستانکویتکویتاماراتاماراتبحرینبحرینقطرقطریمنیمنایرانایرانعمانعماناردناردن
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
عقیقعقیقکهرباکهرباالماسالماسزمردزمردلاجوردلاجوردیاقوتیاقوتلعللعلفیروزهفیروزهیشمیشمتوپازتوپازچاروئیتچاروئیتکریزوکلکریزوکلشهاب سنگشهاب سنگتانزانیتتانزانیت
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
عربی
راه های تماس:
ایمیل:
شماره تماس:
212614323373
این پیشنهاد 13 ماه قبل، به زبان عربی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.