انبار آسیا

پیشنهاد فروش شماره 2438 از فلسطین

تاجر کالا

فروشنده فلسطینی صادرکننده به خاورمیانه و غرب آسیا

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
ارمنستانارمنستانآذربایجانآذربایجانگرجستانگرجستانافغانستانافغانستانپاکستانپاکستانترکیهترکیهعراقعراقسوریهسوریهلبنانلبناناسرائیلاسرائیلمصرمصرعربستانعربستانکویتکویتاماراتاماراتبحرینبحرینقطرقطریمنیمنایرانایرانعمانعماناردناردن
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
سنگ های قیمتیسنگ های قیمتیمواد معدنیمواد معدنی
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
راه های تماس:
ایمیل:
شماره تماس:
0568702671
این پیشنهاد 16 ماه قبل، به زبان عربی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.