انبار آسیا

I have the best emerald and ruby ​​stones of Panjshir Afghanistan for sale with the best quality and price

تاجر کالا

بازرگان ایرانی فعال در خاورمیانه و غرب آسیا

I have the best emerald and ruby ​​stones of Panjshir Afghanistan for sale with the best quality and price

Mohammad isa

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
ارمنستانارمنستانآذربایجانآذربایجانافغانستانافغانستانپاکستانپاکستانعراقعراقسوریهسوریهلبنانلبناناسرائیلاسرائیلمصرمصریمنیمناردناردن
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
مواد پتروشیمیمواد پتروشیمیسنگ های ساختمانیسنگ های ساختمانیفلزاتفلزاتمصالح ساختمانیمصالح ساختمانیمواد شیمیاییمواد شیمیاییمواد معدنیمواد معدنیمواد نفتیمواد نفتیاملاک و مستغلاتاملاک و مستغلاتمواد غذاییمواد غذاییمحصولات زراعیمحصولات زراعی
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
انگلیسیعربی
راه های تماس:
تماس تلفنیپیامکواتس‌اپتلگرام
ایمیل:
شماره تماس:
989178763634
این پیشنهاد 13 ماه قبل، به زبان عربی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.