انبار آسیا

درخواست خرید شماره 2454 از ایران

تاجر کالا

خریدار ایرانی وارد کننده از خاورمیانه و غرب آسیا

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
ارمنستانارمنستانآذربایجانآذربایجانگرجستانگرجستانافغانستانافغانستانپاکستانپاکستانعراقعراقسوریهسوریهلبنانلبنانمصرمصرعربستانعربستانکویتکویتاماراتاماراتقطرقطرعمانعماناردناردن
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
مواد پتروشیمیمواد پتروشیمیسنگ های ساختمانیسنگ های ساختمانیسنگ های قیمتیسنگ های قیمتیفلزاتفلزاتمصالح ساختمانیمصالح ساختمانیمواد شیمیاییمواد شیمیاییمواد معدنیمواد معدنیمواد نفتیمواد نفتی
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
راه های تماس:
ایمیل:
شماره تماس:
79094142923
این پیشنهاد 15 ماه قبل، به زبان عربی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.