انبار آسیا

پیشنهاد فروش شماره 2258 از ایران

تاجر سنگ های ساختمانی

فروشنده ایرانی صادرکننده به خاورمیانه و غرب آسیا

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
آذربایجانآذربایجانترکیهترکیهعراقعراقعربستانعربستانکویتکویتاماراتاماراتبحرینبحرینقطرقطرعمانعمان
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
سنگ های ساختمانیسنگ های ساختمانی
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
راه های تماس:
ایمیل:
شماره تماس:
+989215531809
این پیشنهاد 18 ماه قبل، به زبان فارسی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.