انبار آسیا

درخواست خرید شماره 2418 از الجزایر

تاجر فلزات

خریدار الجزایری وارد کننده از خاورمیانه و غرب آسیا

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
ارمنستانارمنستانآذربایجانآذربایجانگرجستانگرجستانافغانستانافغانستانپاکستانپاکستانترکیهترکیهعراقعراقسوریهسوریهلبنانلبناناسرائیلاسرائیلمصرمصرعربستانعربستانکویتکویتاماراتاماراتبحرینبحرینقطرقطریمنیمنایرانایرانعمانعماناردناردن
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
فلزاتفلزات
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
راه های تماس:
ایمیل:
شماره تماس:
00213697294964
این پیشنهاد 17 ماه قبل، به زبان انگلیسی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.