انبار آسیا

پیشنهاد فروش شماره 2376 از آلمان

تاجر کالا

فروشنده آلمانی صادرکننده به عمان

کشورهایی که در آنها تجارت میکند:
عمانعمان
زمینه هایی که در آن تجارت میکند:
فلزاتفلزاتمصالح ساختمانیمصالح ساختمانیمواد معدنیمواد معدنی
زبان هایی که میتواند پاسخ دهد:
راه های تماس:
ایمیل:
شماره تماس:
0096879396659
این پیشنهاد 15 ماه قبل، به زبان فارسی و از کشور ثبت شده است.

سفارشات واردات و صادرات خود را به این لیست اضافه کنید

Error: 2 (orderform:10)

Error: 2 (orderform:12)
Error: 2 (orderform:12)

اگر میخواهید در , تجارت کنید، لطفا در سایت انبار آسیا عضو شوید. اطلاعات تماس شما در صفحات عربی، انگلیسی و ترکی سایت نمایش داده خواهد شد تا تجار با شما تماس بگیرند.